info@aydinlarmuhendislik.com.tr

İş Sağlığı Ve Güvenli̇ği̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne Demek?

 

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmekle sorumludur.

30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yayınlanması ile birlikte iş güvenliği uzmanı hizmeti hakkında ülkemizde daha çok farkındalık ve bilinirlik oluşmuştur. 6331 sayılı kanununa göre iş yerleri tehlike sınıfına göre 3 e ayrılmıştır ve her tehlike sınıfı için belirlenen sürelerde ve sınıfta iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 6. maddesi işyerlerine İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirmiştir. İşverenler varsa çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirebilirler.Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip iş güvenliği uzmanı bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik (OSGB) birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilirler.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • İşçi sağlığı veya güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetleri askıya almak,
 • Kazaların nedenlerini tespit etmek veya gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere araştırma yapmak,
 • Çalışanları, potansiyel tehlike barındıran iş metotlarından veya materyallerinden korumaya yardımcı olacak önlemler almak,
 • Güvenlik standartlarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için iş yeri ortamlarını, ekipmanlarını veya uygulamalarını incelemek,
 • Gürültü anketleri, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırmaları veya asbest yönetimi planları gibi hijyen programları geliştirmek veya sürdürmek,
 • Analiz için toz, gaz veya diğer potansiyel toksik madde örneklerini almak,
 • Çalışanın sağlığını, rahatlığını veya performansını etkileyebilecek havalandırma, egzoz ekipmanı, aydınlatma veya diğer koşulların yeterliliğini araştırmak,
 • Sağlık veya güvenlik konularında eğitim programları düzenlemek,
 • Sağlıkla ilgili şikayetleri araştırmak ve kamu sağlığı mevzuatına uyduklarından emin olmak için tesisleri denetlemek,
 • Tehlikeli koşul veya ekipmanları düzeltici yöntemler oluşturmak üzere mühendisler ile iş birliği yapmak,
 • Acil durum prosedürleri geliştirmek,
 • Yangın önleme ekipmanı, güvenlik ekipmanı veya ilk yardım malzemelerinin varlığını sağlamak için belirtilen alanları kontrol etmek.